Email

Deklaracja członka zwyczajnego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Nicze

POBIERZ WERSJĘ DO DRUKU

 

Deklaracja członka zwyczajnego
Towarzystwa Muzycznego im. Karola Nicze

.............................................................................................................
nazwisko                              imiona

PESEL

                     



...................................................................................
miejsce urodzenia


...................................................................................
nazwa i nr dowodu tożsamości


..............................................................................................................................................
kod i adres zamieszkania


...................................................................................
telefon kontaktowy

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych
Towarzystwa Muzycznego im. Karola Nicze
Oświadczam, że Statut Towarzystwa jest mi znany
i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień,
w tym regularnego opłacania składki rocznej


...............................................................
data i podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Towarzystwa Muzycznego zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 ( Dz. U. Nr 133 poz.883 )


...............................................................
data i podpis


.............................................................................................
pieczątka jednostki organizacyjnej podejmującej decyzje


Decyzja
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa Muzycznego im. Karola Nicze

Decyzją Zarządu Towarzystwa został Kolega / Koleżanka

........................................................................ przyjęty / przyjęta w poczet członków zwyczajnych.

............................................................................................
data podpis

Składkę członka zwyczajnego opłacono za rok:

2008
2009
2010
2011
2012
2013
           
2014
2015
2016
2017
2018
2019
           

 

 
© 2022 Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze
This is a free joomla template by funky-visions.de
FVTECHBLOG0808
Fascynowało go w muzyce (i w życiu) to, co oryginalne, niepowtarzalne, wyłamujące się z ram konwencji - od klasyki przez współczesną muzykę amerykańską.