PDF Drukuj Email

Historia Towarzystwa Muzycznego im. Karola Nicze

11.10.2000 r. Zebranie założycielskie - uczestniczyły 24 osoby,
porządek obrad:
uchwalenie statutu Towarzystwa, wybór komitetu założycielskiego.
Komitet założycielski: Bogumiła Czyżewska, Józef Grawiński, Urszula Jaros, Dariusz Stasiak, Zbigniew Więclewski,
Radosław Żurawski, Marek Czyżewski, Jacek Gryzel, Hieronim Ratajski, Marian Szukalski, Celina Zamuszko.

05.11.2000 r. Rejestracja Towarzystwa przez Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny.
11.01.2001 r. I Walne Zebranie Towarzystwa - uczestniczyło 47 osób,
porządek obrad:
- wybór władz statutowych
- podjęcie uchwał.
Władze Towarzystwa:
Zarząd
Prezes - Hieronim Ratajski
Wiceprezesi - Urszula Jaros, Celina Zamuszko
Skarbnik - Jacek Gryzel
Sekretarz - Bogumiła Czyżewska
Członkowie Zarządu - Marek Czyżewski, Józef Grawiński, Marian Szukalski, Radosław Żurawski.
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca - Janina Przygocka
Członkowie Komisji - Dariusz Stasiak, Zbigniew Więclewski.
- Uchwały Walnego Zebrania:
Program Towarzystwa:
- gromadzenie pamiątek związanych z Patronem Towarzystwa,
- wystąpienie do Rady Pedagogicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Pabianicach z wnioskiem o nadanie szkole imienia Karola Nicze,
- organizowanie imprez muzycznych,
- prowadzenie kształcenia muzycznego,
- ustanowienie nagrody im. K. Nicze dla najlepszego ucznia pabianickiej szkoły muzycznej.
23.03.2001 r. decyzja Sądu Rejonowego w Łodzi o dokonaniu wpisu Towarzystwa do Krajowego Rejestru Sądowego.
01.05.2001 r. - rozpoczyna działalność Ośrodek Kształcenia Muzycznego "Allegro"
05.04.2002 r. II Walne Zebranie Towarzystwa - uczestniczyły 32 osoby,
porządek obrad:
- sprawozdanie Prezesa z działalności Towarzystwa,
- sprawozdanie z działalności ośrodka "Allegro",
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
- dyskusja nad sprawozdaniami,
- uchwały,
- wolne wnioski.

Uchwały:
1. Zatwierdzenie sprawozdań Prezesa i Komisji Rewizyjnej.
2. Postanowienie o kontynuowaniu wysiłków zmierzających do nadania Szkole Muzycznej imienia Karola Nicze.
3. Rozpoczęcie działań zmierzających do utworzenia chóru pod patronatem Towarzystwa.

 
© 2022 Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze
This is a free joomla template by funky-visions.de
FVTECHBLOG0808
Wszędzie miał przyjaciół, bo poza niezwykle "pojemnym" talentem muzycznym natura obdarzyła Go równie pojemnym sercem i niebywałym urokiem osobistym...